Đĩa xốp đánh bóng 3M 05725 3M Foam Polishing Pad 8inch 22cm(Đen)

  • 3m05727r8in
359,000

Đĩa xốp đánh bóng 3M 05725 3M Foam Polishing Pad 8inch 22cm(Đen)

Đĩa xốp đánh bóng 3M 05725 3M Foam Polishing Pad 8inch 22cm (Đen) 3M Foam Polishing Pad Bộ 2 đĩa xốp đánh bóng 3M 05727 8in (20.3mm)Công dụng: Dùng đáng bóng bề mặt, kết hợp với wax bóng bước 1, bước 2 Xóa các vết sướt nhỏ và tinh trên bề mặt do bánh lông cừu gây ra Cho độ bóng cao Sử dụng kết hợp với đế 3M 05718,

KỸ THUẬT ĐÁNH BÓNG

BƯỚC 1: CHÀ NHÁM

Sản phẩm:

   · Giấy nhám P1500: 3M Trizact Hookit Clearcoat Sanding Discs P1500 (PN 02088)

   ·  Máy mài quỹ đạo kép: 3M Random Orbital Sander (PN 20326)

   ·  Đế đệm: 3M Hook it Soft Interface Pad (PN 05777)

Mục đích:

   · Xóa toàn bộ các lỗi sau khi sơn.

   · Da cam, bụi sơn, tàn sơn

BƯỚC 2: LÀM TINH VẾT XƯỚC

Sản phẩm:

   · Giấy nhám P3000: 3M Trizact Foam Disc P3000 (PN 02085)

   · Máy mài quỹ đạo kép: 3M Random Orbital Sander (PN 20326)

   · Đế đệm: 3M Hook it Soft Interface Pad (PN 05777)

Mục đích:

   ·  Làm tinh vết xước của nhám P1500

   ·  Xóa các lỗi nhỏ còn sót

   ·  Giảm thời gian đánh Paste phá

BƯỚC 3: ĐÁNH PASTE PHÁ

Sản phẩm:

   ·  Paste phá: 3M Perfect – it Rubbing Compound (PN 06085)

   ·  Bánh lông cừu: 3M Superbuff III Buffing Pad (PN 05703)

   ·  Đế đệm: 3M Perfect – it Backup Pad (PN 05718)

Mục đích:

   · Loại bỏ các vết xước do nhám P3000, P1500 tạo ra

   · Tái tạo lại độ bóng ban đầu của màng sơn (tốc độ đề nghị: 1200¸ 2000 vòng/phút)

BƯỚC 4: ĐÁNH PASTE BÓNG

Sản phẩm:

   ·  Paste bóng: 3M Perfact – it Machine Polish ( PN 06064)

   ·  Bánh xốp: 3M Perfect – it Foam Polishing Pad (PN 05725)

   ·  Đế đệm: 3M Perfect – it backup pad (PN 05718)

 Mục đích:

   · Xóa các vệt xoáy lông cừu do bánh lông cừu tạo ra

   · Tạo độ bóng hoàn hảo (tốc độ đề nghị: 1200 ¸ 2000 vòng/phút)

BƯỚC 5: XÓA VẾT XOÁY LÔNG CỪU (chỉ áp dụng trên màng sơn cao cấp)

Sản phẩm:

   · 3M Perfect – it Ultrafine Machine Polish (PN 06068)

   · 3M Ultrafine Foam Polishing Pad (PN 05733)

   · Đế đệm: 3M Perfect – it Backup Pad (PN 05718)

Mục đích:

    · Loại bỏ hoàn toàn vệt xoáy lông cừu trên sơn màu sáng.

Bình luận