Dung dịch bôi trơn và tái tạo nhựa 3M Silicone Lubricant (Dry Type) PN08897 241g

  • 3m08897
186,000
Dung dịch bôi trơn và tái tạo nhựa 3M Silicone Lubricant (Dry Type) PN08897 241g
Dung dịch bôi trơn và tái tạo nhựa 3M Silicone Lubricant (Dry Type) PN08897 241g
Chống lảo hóa cao su, chi tiết nhựa.. 
Tái tạo, làm mới các chi tiết nhựa, cao su… 
Bôi trơn các chi tiết chuyễn động
   
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
- Xoay hướng phun của đầu phun trùng với vị trí đánh dấu trên cổ chai. 
- Đặt khoảng cách từ đầu phun đền bề mặt cần phun khoảng 8 inch.   
-  Phun một lượng dung dịch vừa đủ lên chi tiết nhựa, cao su. 
- Phun trực tiếp lên các chi tiết cần bôi trơn . 

 
3M™ Silicone Lubricant (Dry Type), 08897, 8.5 oz Net Wt
3M™ Silicon Lubricant Plus (Dry Type), 08897, 8.5oz
High quality silicone lubricant which eliminates rubber squeaks, prevents sticking and seals out moisture. This product contains no petroleum oils to stain fabrics and will not freeze at -28 degrees F nor degrade at +350 degrees F.
MSDS (United States) 
  
  3M™ Siicone Lubricant (Dry Type), PN 08897 - Data Sheet (PDF 22.8 K) 
Chống lảo hóa cao su, chi tiết nhựa.. 
Tái tạo, làm mới các chi tiết nhựa, cao su… 
Bôi trơn các chi tiết chuyễn động
   
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
- Xoay hướng phun của đầu phun trùng với vị trí đánh dấu trên cổ chai. 
- Đặt khoảng cách từ đầu phun đền bề mặt cần phun khoảng 8 inch.   
-  Phun một lượng dung dịch vừa đủ lên chi tiết nhựa, cao su. 
- Phun trực tiếp lên các chi tiết cần bôi trơn . 
 

[IMG]

Bình luận