Giấy nhám đĩa 6in siêu mịn 3M Trizact Foam Disc P5000 30662 152mm

  • 3mtrizact5000
129,000

Giấy nhám đĩa 6in siêu mịn 3M Trizact Foam Disc P5000 30662 152mm

Giấy nhám đĩa 6in siêu mịn 3M Trizact Foam Disc P5000 30662 152mm


- Độ hoàn thiện tối ưu
- Độ bền cao, chất lượng cao cấp, thương hiệu 3M Mỹ tin cậy.
- Dùng đánh nhám trực tiếp lên bề mặt vật liệu 
- Dùng với máy cầm tay

Với thiết kế theo cấu trúc ba chiều giống như kim tự tháp do đó bề mặt 

nhám chính xác và đồng đều, lý tưởng cho các ứng dụng yêu cầu bề mặt hoàn thiện ở cấp độ cao 

Hướng dẫn sử dụng:

    - Với cấu trúc hạt mài đều và chính xác, trizact hootkit 3000 với hạt mài rất bén và nhanh cho ra sản phẩm hoàn thiện rất ổn định. 
 - Sử dụng nhám 260L P1000 chà trước khi sơn và nhám P1500 sau khi sơn sẽ loại bỏ được những vết bụi bẩn và bề mặt da cam trên sản phẩm. 
 - Sử dụng trizact hookit P3000 để loại bỏ những vết xước do P1000 & P1500 để lại trước khi dùng paste phá và paste bóng. 
 - Cuối cùng sử dụng trizact hookit P5000 để loại bỏ những vết xước do P3000  trước khi dùng paste phá và paste bóng. 
    - Công nghệ độc quyền Trizact ™ cho ra sản phẩm hoàn thiện rất đều và chuẩn.
    - Giảm thời gian đánh bóng.
   - Sử dụng trong khi ẩm để giảm thiểu tải, tối đa hóa thời gian sử dụng và kiểm soát bụi được tạo ra trong khi chà nhám.
Lưu ý: nên trang bị bảo hộ lao động khi sử dụng


As part of the Perfect-It Paint Finishing System, 3M Trizact Hookit Foam Abrasive Discs help reduce the time and material required for compounding, creating significant operating efficiencies during spot and large panel repairs. Trizact abrasives remove fine grade sand scratches while staying sharper longer, reducing material costs. In specific situations, the abrasive allows operators to reduce or eliminate additional materials, like wool compounding pads. They can also save time, reducing and even eliminating entire grade sequences such as compounding for more efficient operations. Foam backing provides plenty of control and consistent contact with the surface, great for preserving orange peel. Trizact Hookit abrasive discs work with Hookit disc pads and soft interface pads for responsive application and fast, efficient change outs during the paint finishing process.
Kết quả hình ảnh cho 3M 30662
Use Trizact 3000 grit foam discs for removing 1200-1500 grade sand scratches, and select Trizact 5000 grit foam discs for removing 3000 grade sand scratches on painted surfaces. Use with 3M Hookit Disc Pad 05551 or 20427 and 3M Hookit Soft Interface Pad 05777 prior to the use of 3M Perfect-It machine polishes and pads.

About Hookit Attachment System
The Hookit hook-and-loop feature makes disc attachment, removal, and re-attachment clean and easy, and facilitates use and re-use of the disc for the extent of the abrasive life. Hookit disc pads have J-shaped hooks of the type most commonly used in everyday hook-and-loop applications. Hookit disc pads grip the brushed nylon loop backings of 3M Hookit discs and provide a finer finish than do adhesive backed discs. The Hookit system is designed for work spaces where adhesive backed discs may become contaminated by dust, dirt, or flying debris.

The Perfect-It Brand: 3M’s Highest-Quality Solution for Coated Surfaces
The Perfect-It brand signifies 3M’s most consistently outstanding finish at a minimum of time and expense to obtain a premium like-new appearance. Each 3M Perfect-It product has been scientifically developed for the highest performance during defect removal, scratch refinement, compounding and polishing. Together, this complete range of products, backed by the technical expertise of 3M, comprises the Perfect-It brand – representing total excellence in preparing and finishing paint and gelcoat surfaces, for each job and for your entire operation.
Kết quả hình ảnh cho 3M 30662
Kết quả hình ảnh cho 3M 30662

Bình luận