- 0%

Phin lọc bụi, mùi, hơi gas, vi khuẩn phù hợp điều kiện khắc...

59,000 ₫

Phin lọc bụi, mùi, hơi gas, vi khuẩn phù hợp điều kiện khắc nghiệt dùng cho mặt nạ 6000, 7000 3M 6035
- 0%

Bộ đồ bảo hộ cao cấp 3M Protective Coverall Orange 4515

99,000 ₫

Bộ đồ bảo hộ cao cấp 3M Protective Coverall Orange 4515
- 0%

Bộ mặt nạ nửa mặt 1 phin lọc 3M 3200 và phin lọc hữu cơ...

259,000 ₫

Bộ mặt nạ nửa mặt 1 phin lọc 3M 3200 và phin lọc hữu cơ phòng độc 3M 3301K-155
- 0%

Mặt nạ bảo hộ phòng độc nguyên mặt 3M 6800 - 2 phin lọc

3,299,000 ₫

Mặt nạ bảo hộ phòng độc nguyên mặt 3M 6800 - 2 phin lọc
- 0%

Mặt nạ bảo hộ phòng độc nửa mặt 3M 6100

459,000 ₫

Mặt nạ bảo hộ phòng độc nửa mặt 3M 6100