Phớt đánh bóng Flex 3in trắng 80mm

  • flexxoptrang3in
259,000
Phớt đánh bóng Flex 3in trắng 80mm
Phớt đánh bóng Flex 3in trắng 80mm

- Được dùng kết hợp với để phớt 3in
- Sử dụng để đánh bóng bước 2(hoàn thiện bóng)
- Thích hợp với những vùng nhỏ mà phớt lớn không sử dụng được
- Độ chi tiết cao, dể dàng theo dõi
 photo IMG_1723.jpg
 photo IMG_1723.jpg
 photo IMG_1723.jpg

Bình luận