Phớt lông cừu 1 mặt 3M 05711 9 inch (Trắng)

  • 3m05711r9in
389,000

Phớt lông cừu 1 mặt 3M 05711 9 inch (Trắng)

Phớt lông cừu 1 mặt 3M 05711 9 inch (Trắng)

Phớt lông cừu 1 mặt 9 inch 3M 05711:
 » Công dụng:
Dùng đáng bóng bề mặt, kết hợp với wax bóng bước 1, bước 2
Sử dụng kết hợp với đế 3M 05718,

KỸ THUẬT ĐÁNH BÓNG

BƯỚC 1: CHÀ NHÁM

Sản phẩm:

   · Giấy nhám P1500: 3M Trizact Hookit Clearcoat Sanding Discs P1500 (PN 02088)

   ·  Máy mài quỹ đạo kép: 3M Random Orbital Sander (PN 20326)

   ·  Đế đệm: 3M Hook it Soft Interface Pad (PN 05777)

Mục đích:

   · Xóa toàn bộ các lỗi sau khi sơn.

   · Da cam, bụi sơn, tàn sơn

BƯỚC 2: LÀM TINH VẾT XƯỚC

Sản phẩm:

   · Giấy nhám P3000: 3M Trizact Foam Disc P3000 (PN 02085)

   · Máy mài quỹ đạo kép: 3M Random Orbital Sander (PN 20326)

   · Đế đệm: 3M Hook it Soft Interface Pad (PN 05777)

Mục đích:

   ·  Làm tinh vết xước của nhám P1500

   ·  Xóa các lỗi nhỏ còn sót

   ·  Giảm thời gian đánh Paste phá

BƯỚC 3: ĐÁNH PASTE PHÁ

Sản phẩm:

   ·  Paste phá: 3M Perfect – it Rubbing Compound (PN 06085)

   ·  Bánh lông cừu: 3M Superbuff III Buffing Pad (PN 05703)

   ·  Đế đệm: 3M Perfect – it Backup Pad (PN 05718)

Mục đích:

   · Loại bỏ các vết xước do nhám P3000, P1500 tạo ra

   · Tái tạo lại độ bóng ban đầu của màng sơn (tốc độ đề nghị: 1200¸ 2000 vòng/phút)

BƯỚC 4: ĐÁNH PASTE BÓNG

Sản phẩm:

   ·  Paste bóng: 3M Perfact – it Machine Polish ( PN 06064)

   ·  Bánh xốp: 3M Perfect – it Foam Polishing Pad (PN 05725)

   ·  Đế đệm: 3M Perfect – it backup pad (PN 05718)

 Mục đích:

   · Xóa các vệt xoáy lông cừu do bánh lông cừu tạo ra

   · Tạo độ bóng hoàn hảo (tốc độ đề nghị: 1200 ¸ 2000 vòng/phút)

BƯỚC 5: XÓA VẾT XOÁY LÔNG CỪU (chỉ áp dụng trên màng sơn cao cấp)

Sản phẩm:

   · 3M Perfect – it Ultrafine Machine Polish (PN 06068)

   · 3M Ultrafine Foam Polishing Pad (PN 05733)

   · Đế đệm: 3M Perfect – it Backup Pad (PN 05718)

Mục đích:

    · Loại bỏ hoàn toàn vệt xoáy lông cừu trên sơn màu sáng.

Bình luận