Phớt trắng đánh bóng bước 4/bôi wax RUPES dùng đế 3in (75mm) 9DA100S ULTRAFINE

  • NH00587
  • RUPES
180,000

 

Phớt trắng đánh bóng bước 4/bôi wax RUPES dùng đế 3in (75mm) 9DA100S ULTRAFINE

Dùng gắn đế 3in - 75mm

Độ xòe/rộng mặt đánh 100mm

Thiết kế thông minh, cực kỳ an toàn khi thao tác nhanh

Mã hàng: 9DA100S ULTRAFINE

Thương hiệu: RUPES Italia 

Màu sắc: Xanh trắng

 

PHỚT MÚT RẤT TINH (TRẮNG)
Công thức dùng cho đánh bóng xe mới. Sử dụng cho máy tác động kép quỹ đạo hoặc đồng tâm. Cấu trúc hạt khác nhau, nhựa và hình dạng phù hợp với hoạt động của những máy khác nhau. Được tối ưu hóa cho độ nhớt của xi và hợp chất bôi trơn của RUPES.
THÍCH HỢP SỬ DỤNG VỚI XI RẤT TINH (TRẮNG)

Dùng gắn đế 3in - 75mm

Độ xòe/rộng mặt đánh 100mm

Thiết kế thông minh, cực kỳ an toàn khi thao tác nhanh

Mã hàng: 9DA100S ULTRAFINE

Thương hiệu: RUPES Italia 

Màu sắc: Xanh trắng

 

 

Image result for rupes 9.BF100S

Rupes 3" ORIGINAL BIGFOOT Foam Buffing Pads.

Rupes 3"    Blue    Hard Foam Cutting Pad
 (9.BF100H):
Features a wide-open cell structure that resists clogging.

Rupes 3"   Green   Intermediate Foam Cutting Pad (9.BF100J):
Leaves a very nice finish, requiring only minimal follow-up polishing.

Rupes 3"  Yellow  Fine Foam Polishing Pad (9.BF100M):
Incredibly versatile & popular. Should be a staple in your pad arsenal.

Rupes 3"   White   Ultra-Fine Foam Finishing Pad (9.BF100S):
Perfect for use on super-contoured panels & difficult-to-finish paint types.

Rupes 3"    Gray    UHS One-Step Foam Pad (9.BF100U):
Initially rigid... but soft & pliable during use. Memory-foam characteristics.

Image result for rupes 9.BF100S

Image result for rupes 9.BF100S

Image result for rupes 9.BF100S

Image result for rupes 9.BF100S

 

 

 

 

 

 

Bình luận