Phớt vàng đánh bóng bước 2/3 RUPES dùng đế 3in (75mm) 9DA100M FINE

  • NH00756
169,000

PHỚT MÚT ĐÁNH BÓNG BƯỚC 2/3 3IN 
Công thức dùng cho đánh bóng xe, đánh bóng bước 2/3

Sử dụng cho máy tác động kép quỹ đạo hoặc đồng tâm.

Cấu trúc hạt khác nhau, nhựa và hình dạng phù hợp với hoạt động của những máy khác nhau.

Được tối ưu hóa cho độ nhớt của xi và hợp chất bôi trơn của RUPES.
THÍCH HỢP SỬ DỤNG VỚI XI bước 2/3

Phớt vàng đánh bóng bước 2/3 RUPES dùng đế 3in (75mm) 9DA100M FINE

 

PHỚT MÚT ĐÁNH BÓNG BƯỚC 2/3 3IN 
Công thức dùng cho đánh bóng xe, đánh bóng bước 2/3

Sử dụng cho máy tác động kép quỹ đạo hoặc đồng tâm.

Cấu trúc hạt khác nhau, nhựa và hình dạng phù hợp với hoạt động của những máy khác nhau.

Được tối ưu hóa cho độ nhớt của xi và hợp chất bôi trơn của RUPES.
THÍCH HỢP SỬ DỤNG VỚI XI bước 2/3

Dùng gắn đế 3in - 75mm

Độ xòe/rộng mặt đánh 100mm

Thiết kế thông minh, cực kỳ an toàn khi thao tác nhanh

Mã hàng: 9.DA100F Fine

Thương hiệu: RUPES Italia 

Màu sắc: Xanh BLUE

 

Rupes 9.BF100H/4 4-Pack 80/100mm Big Foot Blue Coarse Foam Polishing Pad

The RUPES Coarse Foam Polishing Pads for Random Orbital provide a fast cutting performance with a top class finishing level in his category. The large dimensions of the cells dissipates any heat build-up, allowing the compounds to work more efficiently. They are made of a dense foam which efficiently transfers the energy produced by BigFoot large-diameter random orbital polishers to the paint. The result is fast paint correction of severe defects with minimal follow-up. BigFoot Zephir Coarse compound is reccomended.

The foam pads are key elements in the polishing process. Many variables in the technical specifications have to be taken into account to increase the performance. Dealing with different paints, compounds, and tools require different foams to make the job safe and efficient.

Bình luận