- 0%

Đế đệm gắn nhám/phớt siêu mềm 3M 05771 Hookit 3'' Soft Interface...

330,000 ₫

Đế đệm gắn nhám/phớt siêu mềm 3M 05771 Hookit 3'' Soft Interface Pad 75mm

- 0%

Giấy nhám đĩa 6in siêu mịn 3M Trizact Foam Disc P5000 30662 152mm

129,000 ₫

Giấy nhám đĩa 6in siêu mịn 3M Trizact Foam Disc P5000 30662 152mm

- 0%

Xấp 50 tờ giấy nhám tờ cao cấp 3M USA 313Q P180

369,000 ₫

Xấp 50 tờ giấy nhám tờ cao cấp 3M USA 313Q P180

- 0%

Giấy nhám cao cấp 3M 02044 Wetordry Abrasive Sheet P2000 (50 tờ/hộp)

569,000 ₫

Giấy nhám cao cấp 3M 02044 Wetordry Abrasive Sheet P2000 (50 tờ/hộp)

- 0%

Giấy nhám cao cấp 3M 02023 Wetordry Abrasive Sheet P1500 (50 tờ/hộp

569,000 ₫

Giấy nhám cao cấp 3M 02023 Wetordry Abrasive Sheet P1500 (50 tờ/hộp

- 0%

Giấy nhám đĩa siêu mịn 3M Trizact Foam Disc P3000

66,000 ₫

Giấy nhám đĩa siêu mịn 3M Trizact Foam Disc P3000

- 0%

Máy chà nhám đĩa 6in - 150mm dùng hơi hàng OEM 6inch Pneumatic Air...

2,500,000 ₫

Máy chà nhám đĩa 6in - 150mm dùng hơi hàng OEM 6inch Pneumatic Air Random Orbital Sander
- 0%

Bộ sản phẩm phục hồi và bảo vệ đèn xe 3M Quick Headlight 3in...

139,000 ₫

Bộ sản phẩm phục hồi và bảo vệ đèn xe 3M Quick Headlight 3in Tool
- 0%

Nhám đĩa 3M 3in 02087 Trizact Hookit 3'' P3000 Grit Foam Disc 75mm

44,000 ₫

Nhám đĩa 3M 3in 02087 Trizact Hookit 3'' P3000 Grit Foam Disc 75mm
- 0%

Nhám đĩa 3M P1500 3in Grit Finishing Film Disc 75mm

8,800 ₫

Nhám đĩa 3M P1500 3in Grit Finishing Film Disc 75mm
- 0%

Nhám đĩa 3M P800 3in Grit Finishing Film Disc 75mm

8,800 ₫

Nhám đĩa 3M P800 3in Grit Finishing Film Disc 75mm
- 0%

Máy chà nhám quỹ đạo lệch 3M DA Random Orbital Sander 6in 152mm 20208

6,599,000 ₫

Máy chà nhám quỹ đạo lệch 3M DA Random Orbital Sander 6in 152mm 20208
- 0%

Nhám đĩa cao cấp hoàn thiện bề mặt 3M Gold Finishing Film Disc...

919,000 ₫

Nhám đĩa cao cấp hoàn thiện bề mặt 3M Gold Finishing Film Disc 00968 P1200 6in hộp 100 tờ
- 0%

Bùi nhùi siêu mịn 3M Scotch Brite 7448 hộp 20 miếng 152mm x 228mm

499,000 ₫

Bùi nhùi siêu mịn 3M Scotch Brite 7448 hộp 20 miếng 152mm x 228mm
- 0%

Nhám cao cấp 3M P400 32038 Imperial Wetordry 9

59,000 ₫

Nhám cao cấp 3M P400 32038 Imperial Wetordry 9" x 11" P400 Grit Sheet
- 0%

Bùi nhùi cao cấp 3M Scotch Brite Multi-Flex Abrasive Sheet Roll, Very Fine...

499,000 ₫

Bùi nhùi cao cấp 3M Scotch Brite Multi-Flex Abrasive Sheet Roll, Very Fine Grade, 8 inch x 4 inch, 07521
- 0%

Xấp 50 tờ giấy nhám tờ cao cấp 3M USA 313Q P240

369,000 ₫

Xấp 50 tờ giấy nhám tờ cao cấp 3M USA 313Q P240
- 0%

Xấp 50 tờ giấy nhám tờ cao cấp 3M USA 313Q P120

369,000 ₫

Xấp 50 tờ giấy nhám tờ cao cấp 3M USA 313Q P120
- 0%

Xấp 50 tờ giấy nhám tờ cao cấp 3M USA 313Q P1000

369,000 ₫

Xấp 50 tờ giấy nhám tờ cao cấp 3M USA 313Q P1000
- 0%

Xấp 50 tờ giấy nhám tờ cao cấp 3M USA 313Q P150

369,000 ₫

Xấp 50 tờ giấy nhám tờ cao cấp 3M USA 313Q P150