HOT

Miếng Bùi Nhùi chuyên dùng cho bề mặt kính, inox không gây vết...

650,000 ₫

Có bán miếng lẻ, 1 miếng 18.000

Có bán miếng lẻ, 1 miếng 18.000

Có bán miếng lẻ, 1 miếng 18.000

Có bán miếng lẻ, 1 miếng 18.000

 

Nhám đĩa cao cấp hoàn thiện bề mặt 3M Gold Finishing Film Disc...

1,100,000 ₫

Nhám đĩa cao cấp hoàn thiện bề mặt 3M Gold Finishing Film Disc 00968 P1200 6in hộp 100 tờ

Giấy nhám đĩa 6in siêu mịn 3M Trizact Foam Disc P5000 30662 152mm

129,000 ₫

Giấy nhám đĩa 6in siêu mịn 3M Trizact Foam Disc P5000 30662 152mm

Bùi nhùi siêu mịn 3M Scotch Brite 7448 hộp 20 miếng 152mm x 228mm

630,000 ₫

Bùi nhùi siêu mịn 3M Scotch Brite 7448 hộp 20 miếng 152mm x 228mm

Nhám đĩa cao cấp hoàn thiện bề mặt 3M Finishing Film Disc P1000...

1,250,000 ₫

Nhám đĩa cao cấp hoàn thiện bề mặt 3M Finishing Film Disc P1000 hộp 100 tờ

Nhám đĩa cao cấp hoàn thiện bề mặt 3M Gold Finishing Film Disc...

1,250,000 ₫

Nhám đĩa cao cấp hoàn thiện bề mặt 3M Gold Finishing Film Disc 00950 P1500 hộp 100 tờ

Hộp nhám đĩa siêu mịn 3M Trizact Hookit Foam Disc P3000 6in 15 tờ

1,070,000 ₫

Hộp nhám đĩa siêu mịn 3M Trizact Hookit Foam Disc P3000 6in 15 tờ

Giấy nhám đĩa siêu mịn 3M Trizact Foam Disc P3000

79,000 ₫

Giấy nhám đĩa siêu mịn 3M Trizact Foam Disc P3000

Nhám Scotch Brite 3M 07447 chà tay chuyên xử lý gỉ sắt, làm bóng...

1,200,000 ₫

Nhám Scotch Brite 3M 07447 chà tay chuyên xử lý gỉ sắt, làm bóng bề mặt kim loại hộp 60 miếng 6in x 9in

Bùi nhùi cao cấp 3M Scotch Brite Multi-Flex Abrasive Sheet Roll, Very Fine...

499,000 ₫

Bùi nhùi cao cấp 3M Scotch Brite Multi-Flex Abrasive Sheet Roll, Very Fine Grade, 8 inch x 4 inch, 07521