BÌNH ĐỰNG DUNG DỊCH ĐÁNH BÓNG VÀ WAX LOVE CAR BOY ROTARY TYPE WAX BOTTLE 400ML

  • NH00771
39,000

Thiết kế thời trang
Sang chiết dễ dàng, đảm bảo an toàn
Thiết kế đầu chai tiện dụng, đảm bảo trải lượng hóa chất vừa đủ để thi công.
Hạn chế hao vật tư
Dung tích: 400ml

BÌNH ĐỰNG DUNG DỊCH ĐÁNH BÓNG VÀ WAX LOVE CAR BOY ROTARY TYPE WAX BOTTLE 400ML


Thiết kế thời trang
Sang chiết dễ dàng, đảm bảo an toàn
Thiết kế đầu chai tiện dụng, đảm bảo trải lượng hóa chất vừa đủ để thi công.
Hạn chế hao vật tư
Dung tích: 400ml

Bình luận